August 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
 • SF Swim Championships - Spani
6
 • SF Swim Championships - Spani
7
 • SF Swim Championships - Spani
8
9
10
11
12
13
14
15
 • Water Polo/Dive/Artistic Provincials - TCC Kamloops
16
 • Water Polo/Dive/Artistic Provincials - TCC Kamloops
17
 • Water Polo/Dive/Artistic Provincials - TCC Kamloops
18
 • Swim Provincials - TCC Kamloops
19
 • Swim Provincials - TCC Kamloops
20
 • Swim Provincials - TCC Kamloops
21
 • Swim Provincials - TCC Kamloops
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Subscribe to Calendar

August 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Kensington - Prep Ken.
2
 • Kensington - Prep Ken.
3
4
 • Kensington - Prep Ken.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Subscribe to Calendar

August 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • MacPherson - Prep Mac.
2
 • MacPherson - Prep Mac.
3
4
 • MacPherson - Prep Mac.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Subscribe to Calendar

August 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • MacPherson - Jr. Mac.
2
 • MacPherson - Jr. Mac.
3
 • MacPherson - Jr. Mac.
4
 • MacPherson - Jr. Mac.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Subscribe to Calendar

August 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Kensington - Jr. Ken.
2
 • Kensington - Jr. Ken.
3
 • MacPherson - Jr. Ken.
4
 • Kensington - Jr. Ken.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Subscribe to Calendar

August 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
 • MacPherson - Int. A
3
 • MacPherson - Int. A
 • Kensington - Int. A
4
 • MacPherson - Int. A
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Subscribe to Calendar

August 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • MacPherson - Int. B
2
 • Kensington - Int. B
 • MacPherson - Int. B
3
4
 • Kensington - Int. B
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Subscribe to Calendar

August 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • MacPherson - Senior
2
 • MacPherson - Senior
3
 • MacPherson - Senior
 • Kensington - Senior
4
 • MacPherson - Senior
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Subscribe to Calendar

August 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Subscribe to Calendar

August 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Central Park - Water Polo
2
3
 • Central Park - Water Polo
4
5
 • Central Park - Water Polo
6
7
8
 • Central Park - Water Polo
9
10
 • Central Park - Water Polo
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Subscribe to Calendar

August 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Subscribe to Calendar

August 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Subscribe to Calendar